นูเด้นท์ จัดอบรม “EF Line ครั้งที่ 32” หรือเครื่องมือการจัดฟันในเด็ก (Small Group)

จากปัญหาในเรื่องการเรียงตัวของฟันในเด็กอายุ 6-15 ปี ที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทันตแพทย์แทบทุกคนนั้นต้องเคยเจอ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของเด็กเอง เช่น การเลิกขวดนมช้า การดูดนิ้ว กัดเล็บ นั่งท้าวคาง หรือปัจจัยรอบข้างที่ทำให้เด็กนั้นกลายเป็นโรคหืดหอบ หรือติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรังจนทำให้เด็กเกิดภาวะการหายใจทางปาก ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้าและกระดูกขากรรไกรทั้งสิ้น จนทำให้โครงสร้างใบหน้าและการเรียงตัวของฟันเกิดปัญหารุนแรง จนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันแบบปกติเพียงอย่างเดียว

EF LINE2

จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ EF Line ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวบวกกับการที่มีผู้ปกครองหลายท่านเดินเข้ามาขอรับคำปรึกษากับทันตแพทย์อยู่เป็นประจำ จึงเป็นที่มาของการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ EF LINE ซึ่งจัดอบรมโดยบริษัท นูเด้นท์ จำกัดและได้มีการจัดอบรมอยู่เป็นระยะ ๆ  ซึ่งสิ่งที่ทันตแพทย์จะได้เรียนรู้จากการอบรมคือ

  • หลักการของ EF คืออะไร
  • คุณสมบัติของ EF แต่ละแบบ
  • วิธีเลือก EF ที่ถูกต้องให้กับคนไข้
  • การเลือก Treatment Plan
อบรม EF LINE นูเด้นท์ Small Group
บรรยากาศการฝึกอบรม EF LINE แบบ Private Group
EF Line คืออะไร?

EF line เป็นชุดเครื่องมือที่สามารถใช้แก้ไขปัญหากล้ามเนื้อที่มีการทำงานผิดปกติ ช่วยปรับตำแหน่งของลิ้น ช่วยส่งเสริมการปรับรูปของกระดูกโดยเราทราบว่ากระบวนการเจริญเติบโตของเด็กที่เกี่ยวข้องกับกระดูกใบหน้าส่วนกลางและกระดูกขากรรไกรล่างมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมากน้อยตามแต่ช่วงอายุ ดังนั้น ตามหลักการแล้วหากต้องการปรับโครงสร้างใบหน้าจึงต้องทำการเริ่มแก้ไขในช่วงที่เด็กยังมีการเจริญเติบโต

อ่านต่อได้ที่  👉  EF LINE “เครื่องมือจัดฟันในเด็กเล็ก”

?
Related Post

Like this article?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top

What are you looking for?

Try to type your keyword on the right